Jukka Virta pyydetty Liike-elämän ja johdon konsultit ry:n (LJK) jäseneksi – tieto LJK:n jäsenyydestä on laadun tae

Ennen kuin konsultti on hyväksytty LJK:n jäseneksi, häneltä edellytetään, että hän on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot. Lisäksi asiantuntija on toiminut vähintään kolmen vuoden ajan päätoimisesti itsenäisiä ratkaisuja tekevänä liikkeenjohdon konsulttina tai yritysjohtajana.

LJK:n jäsenet ovat markkinatestattuja. He ovat toiminnassaan osoittaneet olevansa taidoiltaan kilpailukykyisiä ja pystyviä lunastamaan sekä omat asiakaslupauksensa että asiakkaittensa odotukset.

Ammatillista liikkeenjohdon konsulttia luotsaavat tinkimättömät eettiset normit ja vaatimukset. Näistä keskeisimpiä ovat asiakasta koskevan tiedon luottamuksellisuus, asiakkaan edun nostaminen muiden etujen yläpuolelle sekä konsultoinnin riippumattomuus ja itsenäisyys.

Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry (lyhyesti LJK) on vuonna 1960 perustettu konsulttien ja konsulttiyritysten toimialajärjestö. LJK ry:n virallinen nimi vuoteen 2018 asti oli Liikkeenjohdon konsultit LJK ry. Nimenmuutoksen taustana on kuvata paremmin konsultoinnin alati laajenevaa toimintakenttää.

LJK edustaa ammattikonsulttien toimialaa kotimaisissa yhteyksissä valtionhallinnon, muiden yhteiskunnallisten yhteisöjen ja yliopistojen suuntaan sekä toimii ulkomaisissa yhteyksissä maailmanlaajuisten ja europpalaisten kattojärjestöjen ainoana Suomen edustajana.

LJK sai alkunsa kun EK:n edeltäjä halusi Suomeen enemmän ammattikonsultteja varmistamaan Suomen teollisuuden ja koko talouden myönteistä kehittymistä. Suomen Neuvottelevat Tutkijat yhdistys aloitti vuonna 1960, LJK-nimen yhdistys sai vuonna 1971 ja nykyinen nimi, Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry otettiin käyttöön vuonna 2019.