Meistä

Yhtiön kantava voima on toimitusjohtaja Jukka Virta. Hänen intohimonsa on kantanut läpi aikuiselämän: mieletön kiinnostus yritysrahoitukseen, siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä ratkaisuihin. Perinteisillä luodaan perusta, mutta uusilla parannetaan eilisestä: focus on ja pysyy ratkaisussa, jonka tarve nousee kunkin yrityksen uniikista tilanteesta:

Vankalla osaamisellaan Jukka pystyy rakentamaan yritys- ja liiketoimintakohtaisia ratkaisuja niin strategisella kuin käytännön tasolla.

Jukka on auttanut pohjoismaalaisia pk-yrityksiä niin projekteissa kuin hallituksista käsin 2000 -luvun alkupuolelta, vuodesta 2017 hän on toiminut päätoimisena liikkeenjohdon konsulttina erikoistuen talouden ja rahoituksen ratkaisuihin sekä yritysjärjestelyihin.

Jukka valittiin vuonna 2018 ELY-keskuksen suosittelemaksi pk-yritysten kehittämiskonsultiksi, syksyllä 2020 hänet valittiin jatkamaan tehtävässä myös tulevina vuosina erinomaisin, relevanttiin kokemukseen perustuvin pistein 40. Alin valittu toimija sai vertailussa 21 pistettä.

Marraskuussa konsultti- ja asiantuntija-alan ”NHL Suomessa”, Liike-elämän ja johdon konsultit ry. kutsui Jukan jäsenekseen.

Päätoimisena konsulttina Jukka on auttanut vuodesta 2017 kymmeniä pk-yrityksiä niiden talouteen ja/tai rahoitukseen liittyvissä mitä erilaisemmissa kysymyksissä. Tänä aikana pienin asiakasyritys on ollut yhden miehen yhtiö ja suurimman liikevaihto ylitti kolme miljardia. Pääosa asiakkaista on ollut kotimaisia, mutta mukana on myös norjalaisia ja ruotsalaisia yrityksiä.

Jukka on Kauppakamarin hyväksymä hallituksen jäsen (HHJ) ja toimii useissa hallituksissa ja neuvonantajaryhmissä.

Jukka on toiminut yrityspankkiirina erilaisissa asiantuntijan, kehittäjän ja johtajan rooleissa yli 27 vuotta. Vastuuyritykset ovat vaihtuneet läpi koko skaalan mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin. Matkalla on yhdessä muiden pankki- ja erityisluottolaitosten kanssa autettu satoja yrityksiä: Jukka on rakentanut itse yli 1.000 yritysrahoitusratkaisua ja +3.000 luottopäätöstä sekä ollut mahdollistamassa +100 yrityskauppaa. Suomen rahoitusalan toimijat yli pankkirajojen ovat henkilötason tuttavia.

Pankkitoiminnan lisäksi Jukka on kokenut yritystalouden ja -johtamisen konsultti, jolla on syvä kokemus niin yliopistotason (eMBA) luennoitsijan, yritystalouden neuvonantajan kuin hallituksen jäsenenä toimimisesta.

Toimialoista erityisen tuttuja ovat infra sekä teknologiateollisuus, joiden alojen omien työnantajajärjestöjen toimintaan hän on osallistunut. Teknologiateollisuuden sisällä erityisen pitkäaikaista yhteistyötä hän on tehnyt Suomen metalliteollisuus- ja telakka-alojen yritysten kanssa. Myös kuljetus-, logistiikka- sekä tukkukauppakokemusta Jukalla on yli 20 vuoden ajalta. Autokauppayhteistyöstä hän on vastannut 10 vuotta.

Perustan käytännön toiminnalle luo vankka teoriapohja. Kokonaisuuden ymmärtämistä ja pitkäaikaista innostusta kuvaa, että Jukka on valmistunut taloustieteilijäksi Turun Yliopistosta 1990 graduaiheenaan ”Suomen rahoitusmarkkinoiden muutokset”. Laaja sivuaine oli poikkeuksellisesti oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritetut täydet aineopinnot kokonaisuudesta ”kauppa- ja velvoiteoikeus”. Yliopisto-opintoja hän täydensi 2006 eMBA -tutkinnolla, loppututkielman aihe oli ”Rahoittaja teknologiayrityksen johtamassa verkostossa – case Oko Pankki Oyj ja Aker Finnyards Oy”.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä valittujen kumppanien kanssa. 3J Partners Oy on keskisuurten yritysten järjestelyihin erikoistunut suomalainen, työntekijöidensä omistama asiantuntijayhtiö. Yhdessä 3J:n kanssa tarjoamme kattavan yritysjärjestelyihin keskittyvän erikoisosaamisen pienyhtiöistä toimialajärjestelyihin.

Promeus Oy on uudenlainen vakuutusmeklari, jonka toiminta perustuu syvälliseen asiantuntemukseen yritysvakuuttamisen ja sen toimialan erityispiirteistä. Asiakkaalle tämä näkyy niin, että Promeus Oy ei lähde lähtökohtaisesti vain kilpailuttamaan nykyisiä vakuutuskirjoja ja näin mahdollisesti toistamaan olemassa olevia haasteita. Sitä vastoin Promeus Oy lähtee liikkeelle asiakkaan riskipolitiikasta ja siitä nousevasta vakuuttamisen politiikasta. Tarvittaessa Promeus Oy rakentaa vakuuttamisen käsikirjan yhdessä asiakkaan kanssa. Kun perusta on näin harkiten päätetty hankkii Promeus Oy siihen parhaimman mahdollisen vakuutusratkaisun.

Lisäksi tarjoamme tarvittaessa asiakkaillemme suorat yhteydet kotimaisiin ja ulkolaisiin rahoittajiin, kasvuyrityspalveluihin sekä LJK:n jäseniin.