Jukka Virta jatkaa ELY-keskuksen valitsemana pk-yritysten kehittämiskonsulttina 2021-

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia analyysi- ja konsultointipalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä.

ELY-keskus on valinnut maan parhaat asiantuntijat pk-yritysten avuksi ajatuksella, että niillä on käytettävissä samanlainen osaaminen kuin suuremmillakin yhtiöillä, mutta vain silloin kuin sitä tarvitaan.

Balanced Finance Oy vastuuasiantuntijanaan Jukka Virta on toiminut tässä roolissa pk-yritysten kehittämiskonsulttina ydinalueinaan yritysten strateginen talous- ja rahoitussuunnittelu, investointien starteginen arviointi, yritysjärjestelyt ja niihin valmistautuminen sekä kasvun rahoitus ja johdon raportointi ja ennakointi vuodesta 2018.

Tehtävässään Jukka on konsultoinut kymmeniä suomalaisia pk-yrityksiä.

ELY-keskus kilpailutti asiantuntijat keväällä 2020 tuleville vuosille.

Balanced Finance Oy ja Jukka Virta tulivat valituksi erinomaisin pistein: oleelliseen kokemukseen perustuvassa pisteytyksessä tuloksena oli 40, kun alin valituksi tulleen asiantuntijan pisteet olivat 21.

Lisäksi Jukan auttamismahdollisuudet kasvoivat, sillä strategisen konsultoinnin lisäksi hän saa jatkossa toimia pk-yritysten apuna myös analyysin tekijänä: kyse on 1-2 päivän työskentelystä yrityksen kanssa maalina määritellä yrityksen tärkeimmät kehitysalueet, niiden priorisointi, vastuuhenkilöt ja mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat.

Pk-yritysten kehittämispalvelut ovat voimakkaasti tuettuja asiantuntijapalveluita: konsultointipäivän hinta yritysasiakkaalle on 300 euroa ja analyysipäivän 220 euroa.